02162-234392 YCIS, Satara
 1. home
 2. about us
 3. Administration
 • Hon.Prin.Dr.B.T.Jadhav

  Principal

 • Mr. Kamble S.T.

  Vice Principal

 • Mr. Nikam N.T.

  Supervisor

 • Mr. Mane Z. H.

  Asst. Supervisor